determinacja

Amerykański dzien­ni­karz i publi­cy­sta, Hugh G. Rection, prze­śle­dził bio­gra­fie pre­ze­sów firm Fortune 500 i zna­lazł 10 wspól­nych cech, któ­re dopro­wa­dzi­ły ich do suk­ce­su. Kliknij i zobacz, co to za cechy.

Share:
Reading time: 5 min