uber vs taxi

Podobno za wszystkimi osiągnięciami ludzi stoją godziny ciężkiej, ale mądrej pracy. Trudno się z tym nie zgodzić, ale równie trudno zgodzić się z tezą, że to jedyny czynnik jaki jest potrzebny, by osiągnąć w czymkolwiek sukces. Nie zgadzam się jednak z poglądem, by wśród tych czynników zaraz za pracą należałoby postawić koneksje czy talent. Zdecydowanie częściej istotną rolę odgrywa dostrzeganie i rozumienie pewnych zmian, procesów, zjawisk w gospodarce czy społeczeństwie.

Share:
Reading time: 7 min