piątek, wrzesień 22, 2023
Czy normy ISO są obowiązkowe?

Czy normy ISO są obowiązkowe?

Normy ISO są dobrowolne i nie są obowiązkowe. Jednakże, wiele firm i organizacji decyduje się na ich stosowanie, ponieważ normy te zapewniają standardy jakościowe i bezpieczeństwo produktów oraz usług. Wprowadzenie norm ISO może również...

Jak wygląda audyt ISO?

Audyt ISO to proces oceny zgodności organizacji z wymaganiami normy ISO. Jest to kompleksowe badanie, które obejmuje wszystkie aspekty działalności firmy, w tym zarządzanie jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem informacji i innych obszarów. Audyt ISO ma...
Kto kontroluje ce?

Kto kontroluje ce?

CE (Conformité Européenne) to oznaczenie, które informuje o zgodności produktu z wymaganiami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Kto kontroluje CE? To zadanie należy do producentów, którzy muszą przeprowadzić odpowiednie testy i...
Kto przeprowadza audyt wewnętrzny?

Kto przeprowadza audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny jest procesem niezależnej oceny i przeglądu działań organizacji w celu zapewnienia skuteczności, efektywności i zgodności z przepisami. Kto przeprowadza audyt wewnętrzny zależy od organizacji, ale zazwyczaj jest to zespół specjalistów z wewnętrznego...
Kto wydaje normy ISO?

Kto wydaje normy ISO?

ISO (International Organization for Standardization) to międzynarodowa organizacja, która opracowuje i publikuje normy dotyczące różnych dziedzin, takich jak jakość, środowisko, bezpieczeństwo czy technologie informacyjne. ISO jest niezależnym, niepaństwowym i bezstronnym podmiotem, który składa się...

Co to jest deklaracja WE?

Deklaracja WE to dokument, który muszą złożyć producenci lub importerzy towarów, które są objęte unijnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska. Deklaracja WE potwierdza zgodność produktu z wymaganiami prawnymi i jest...
Kiedy trzeba zatrudnić audytora?

Kiedy trzeba zatrudnić audytora?

Audytorzy są niezwykle ważnymi specjalistami, którzy pomagają firmom w ocenie ich finansów, procesów biznesowych i zgodności z przepisami. Zatrudnienie audytora może być konieczne w wielu sytuacjach, takich jak przygotowanie sprawozdań finansowych, przeprowadzenie audytu wewnętrznego,...
Jakie są rodzaje pytań?

Jakie są rodzaje pytań?

Rodzaje pytań można podzielić na kilka kategorii, w zależności od celu, jaki chcemy osiągnąć. Wśród najczęściej stosowanych pytań wyróżniamy pytania otwarte, zamknięte, alternatywne, retoryczne, prowokacyjne oraz pytania kontrolne. Każdy rodzaj pytań ma swoje zastosowanie...
Co nie podlega CE?

Co nie podlega CE?

Co nie podlega CE to lista produktów, które nie wymagają oznakowania CE, czyli znaku zgodności z normami Unii Europejskiej. Są to produkty, które nie są objęte dyrektywami UE lub nie spełniają wymagań, aby uzyskać...
Jakie są normy jakościowe?

Jakie są normy jakościowe?

Normy jakościowe to zbiór wytycznych i standardów, które określają wymagania dotyczące jakości produktów lub usług. Ich celem jest zapewnienie, że produkty lub usługi spełniają określone standardy jakościowe, co z kolei przyczynia się do zwiększenia...

ZOBACZ TEŻ