Brak spłaty chwilówki w terminie powoduje rozpoczęcie procedury windykacyjnej. Albo przeprowadza ją, przynajmniej we wstępnym etapie, firma pożyczkowa, albo od razu zleca takie działania zewnętrznej firmie windykacyjnej. W ostateczności, sprawa niespłaconej pożyczki kierowana jest do sądu, a stamtąd do komornika.

Kiedy komornik zaczyna windykować niespłaconą pożyczkę chwilówkę?

Klient, który nie wywiązuje się terminowo ze zwrotu pożyczki do firmy pozabankowej musi mieć świadomość konsekwencji, które są z takim działaniem związane. Po pierwsze, taka firma pożyczkowa lub zewnętrzna firma windykacyjna zacznie wysyłać mu różnymi kanałami komunikacji przypomnienia i ponaglenia o spłacenie zobowiązania. Jednocześnie naliczane będą odsetki karne za każdy dzień braku zwrotu pożyczki.

Najgorsze, co może zrobić w takiej sytuacji klient, to konsekwentnie unikać kontaktu z firmą pożyczkową lub windykacyjną. W razie wyraźnej odmowy spłaty zobowiązania, sprawa kierowana jest do sądu, który po jej rozpoznaniu wydaje tak zwany tytuł wykonawczy, tj. dokument stwierdzający istnienie obowiązku zapłaty określonej kwoty pieniężnej i zawierający nakaz zwrotu takiej kwoty. Z takim dokumentem wierzyciel udaje się do kancelarii komorniczej, a komornik rozpoczyna  postępowanie egzekucyjne.

Egzekucja z majątku dłużnika na wniosek wierzyciela

Oczywiście to nie komornik, a wierzyciel decyduje o tym, w jaki sposób egzekwowane mają być jego wierzytelności. Określa, z czego ma być prowadzona egzekucja. Najczęściej jest to wynagrodzenie dłużnika z pracy zawodowej albo gotówka na koncie bankowym, zabierana poprzez nałożenie blokady. Jeśli jednak pożyczkobiorca nie pracuje, a przy tym nie ma oszczędności na koncie, wierzyciel może wskazać komornikowi określone składniki majątku dłużnika do zajęcia. Po ich sprzedaniu zaspokojone zostaną żądania wierzyciela oraz pokryte koszty komornicze.

Jak nie dopuścić do postępowania egzekucyjnego?

Pożyczkobiorca może uchronić się przed postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez komornika, jeśli w porę zareaguje na swoje problemy finansowe. Jeśli nie może spłacić pożyczki lub kilku zaciągniętych uprzednio zobowiązań, wyjściem z sytuacji będzie konsolidacja chwilówek po terminie. Nawet przeterminowane pożyczki mogą być obiektem takiej konsolidacji. Trzeba je jedynie zgłosić we wniosku składanym do firmy oferującej taką usługę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here